Trang chủ | Đăng nhập | Đăng ký | Đăng tin | Quảng cáo | Hỗ trợ | Thanh toán | Liên hệ           
 
  DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN BA ĐÌNH - HÀ NỘI   (32008   lượt đọc )   Mã tin : 116831
 
 Thông tin liên hệ 
Họ tên :  kiddotvn     kiddotvn yahoo ID: kiddotvn@yahoo.vn
Địa chỉ :  ha noi
Mobile 0934185185        Phone: 0934185185
Email :  kiddotvn@yahoo.vn
Giá bán 0 VNĐ
Vị trí: :  Hà Nội
Ngày đăng :  23.03.2017   -   Ngày KT: 06.10.2013
  Nội dung tin đăng
QUẬN BA ĐÌNH
1. Tên trường Mầm Non A
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 23 Phố Chu Văn An
Email mnmamnonA-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438232144
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Kiều Diễm
Điện thoại cơ quan 0438232144
Di động 0914334848
Điện thoại nhà riêng 0437334752

2. Trường CHIM NON
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 1 ngõ D làng Vạn Phúc
Email mnchimnon-hk@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438230447
Fax
Hiệu trưởng Chu Thị Sinh
Điện thoại cơ quan 0438230447
Di động 0904006575
Điện thoại nhà riêng 0438439803

3. Tên trường DL LIỄU GIAI

Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Dân lập
Địa chỉ Số 50-52 Phố Liễu Giai
Email mnlieugiai-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0437626550
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Bình
Điện thoại cơ quan 0437626550

4- Tên trường DL MẶT TRỜI BÉ THƠ Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Dân lập
Địa chỉ Số 16 Phố Hàng Than
Email mnbetho-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0439273443
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Liên
Điện thoại cơ quan 0439273443

5- Tên trường ĐẠI DƯƠNG XANH
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Dân lập
Địa chỉ Số 9 ngách 24 ngõ 34A Trần Phú
Email mndaiduongxanh-bd @hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng
Fax
Hiệu trưởng Ngô Kim Phương
Điện thoại cơ quan 0437337674

6- Tên trường HOA ĐÀO
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 4 Phố Hoàng Diệu
Email mnhoadao-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438436513
Fax
Hiệu trưởng Phạm Kim Chi
Điện thoại cơ quan 0438436513
Di động 0974568939
Điện thoại nhà riêng 0439272011

7- Tên trường HOA HỒNG
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 110 Phố Quán Thánh
Email mnhoahong-hm@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0437163891
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Khanh
Điện thoại cơ quan 0437163891
Di động 0912878696
Điện thoại nhà riêng 0438364955

8- Tên trường HOA MAI
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 111 Phố Nguyễn Trường Tộ
Email mnhoamai-hm@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438239154
Fax
Hiệu trưởng Mai Kim Sơn
Điện thoại cơ quan 0438239154
Di động 0982175986
Điện thoại nhà riêng 0437532704

9- Tên trường HOẠ MI

Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ G6 - TT Thành Công
Email mnhoami-lb@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438351632
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lệ
Điện thoại cơ quan 0438351632
Di động 0912212240
Điện thoại nhà riêng 0437163786

10 - Tên trường HOÀNG GIA
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Dân lập
Địa chỉ Số 343 Phố Đội Cấn
Email mnhoanggia-bd @hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Đoàn
Điện thoại cơ quan 0437624788

11- Tên trường HƯỚNG DƯƠNG
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ TT Thủ Lệ I
Email mnhuongduong-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438348963
Fax
Hiệu trưởng Đoàn Minh Tâm
Điện thoại cơ quan 0438348963
Di động 0989589557
Điện thoại nhà riêng 0437610179

12- Tên trường MÁI NHÀ TUỔI THƠ
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Dân lập
Địa chỉ Số 18 Phố Phạm Huy Thông
Email mnmainhatuoitho-bd @hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng
Fax
Hiệu trưởng Lê Thanh Hương
Điện thoại cơ quan 0437710254

13- Tên trường MIỀN ĐẤT TRẺ THƠ

Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Dân lập
Địa chỉ Số 15 Phố Đặng Dung
Email mnmiendattretho-bd @hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng
Fax
Hiệu trưởng Lê Ngọc Cầm
Điện thoại cơ quan 0437347430

14- Tên trường MN 1/6
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 147 Phố Nguyễn Thái Học
Email mn1thang6-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0437338234
Fax
Hiệu trưởng Đỗ Hoà Bình
Điện thoại cơ quan 0437338234
Di động 0912571157
Điện thoại nhà riêng 0438438470

15- Tên trường MN SỐ 2

Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 62 Phố Phó Đức Chính
Email mnso2-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438238143
Fax
Hiệu trưởng Vũ Ngọc Trâm
Điện thoại cơ quan 0437151235
Di động 0902197234
Điện thoại nhà riêng 0437531513

16- Tên trường MN SỐ 3
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 2 Phố Phan Huy Ích
Email mnso3-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0439273958
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Như Tâm
Điện thoại cơ quan 0439273958
Di động 0912251585
Điện thoại nhà riêng 0438435496

17- Tên trường MN SỐ 5
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Làng Ngọc Hà
Email mnso5-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438231168
Fax
Hiệu trưởng Đỗ Thị Bích Vân
Điện thoại cơ quan 0438231168
Di động 0988899422
Điện thoại nhà riêng 0438560264
Hiệu Phó 1 Nguyễn Huỳnh Thu Cúc
Điện thoại CQ 0468231168
Đi động 0983363972
Điện thoại nhà riêng 048237628
Hiệu Phó 2 Trần Thị Hồng Loan (Chủ Tịch CĐ)
Điện thoại CQ 0468231168
Đi động 0984533467
Điện thoại nhà riêng 046646529

18- Tên trường MN SỐ 7
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Ngõ 660 Phố La Thành
Email mnso7-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438352917
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Oanh
Điện thoại cơ quan 0438352917
Di động 9010815
Điện thoại nhà riêng 0438434358

19- Tên trường MN SỐ 8
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 123 Phố An Xá
Email mnso8-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438238682
Fax
Hiệu trưởng Trần Thị Vinh
Điện thoại cơ quan 0438238682
Di động 0983371880

20- Tên trường MN SỐ 9
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 379 Phố Đội Cấn
Email mnso9-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438430045
Fax
Hiệu trưởng Lê Minh Tâm
Điện thoại cơ quan 0437623761
Di động 0912781926
Điện thoại nhà riêng 0437560381

21- Tên trường MN SỐ 10
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Ngõ 100 Phố Đội Cấn
Email mnso10-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438231857
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thanh
Điện thoại cơ quan 0438231857
Di động 0912322841
Điện thoại nhà riêng 0438237187


22-Tên trường MÙA XUÂN
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Dân lập
Địa chỉ Số 101 ngõ 76 Kim Mã Thượng
Email mnmuaxuan-tx@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Bích
Điện thoại cơ quan 0438346179

23 - Tên trường NHÀ CỦA GẤU BÔNG
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Dân lập
Địa chỉ Số 31 ngõ 76 Phố Láng Hạ
Email mnnhacuagaubong-bd @hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuất
Điện thoại cơ quan 0438232181
Di động 0
Điện thoại nhà riêng 0438431730

24 - Tên trường NHỮNG ĐỨA TRẺ CỦA TÔI
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Dân lập
Địa chỉ Đ1 ngõ 130 Đốc Ngữ
Email mnnhungduatrecuatoi-bd @hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Điện thoại cơ quan 0437624177

25 - Tên trường SAO MAI
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 33 Phố Vĩnh Phúc
Email mnsaomai-lb@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0437611584
Fax
Hiệu trưởng Trần Mỹ Dung
Điện thoại cơ quan 0437611584
Di động 0912373791
Điện thoại nhà riêng 0437531597

26 -Tên trường SƠN CA
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 22 Phố Sơn Tây
Email mnsonca-lb@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438231805
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Điện thoại cơ quan 0438231805
Di động 0915006465
Điện thoại nhà riêng 0437225211

27 -Tên trường THÀNH CÔNG
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Khu A - TT Thành Công
Email mnthanhcong-bd@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438351224
Fax
Hiệu trưởng Chử Kim Oanh
Điện thoại cơ quan 0438351224
Di động 0904125996
Điện thoại nhà riêng 0438317120

28 - Tên trường TUỔI HOA
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ B1 - TT Giảng Võ
Email mntuoihoa-tx@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0438462216
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Liên
Điện thoại cơ quan 0438462216
Di động 0912816107
Điện thoại nhà riêng 0437532581

29 - Tên trường TUỔI THẦN TIÊN
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Dân lập
Địa chỉ Số 15 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám
Email mntuoithantien-bd @hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương Giang
Điện thoại cơ quan 0438373935

30 - Tên trường TUỔI THƠ Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Công lập
Địa chỉ Số 25 ngõ 447 phố Kim Mã
Email mntuoitho-hm@hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng 0437717309
Fax
Hiệu trưởng Trần Tuyết Phương
Điện thoại cơ quan 0437717309
Di động 0912495959
Điện thoại nhà riêng 0437222889

31 - Tên trường VƯỜN VỪNG
Quận huyện BA ĐÌNH
Cấp học Mầm Non
Loại trường Dân lập
Địa chỉ Số 23B ngõ 6 phố Vạn Phúc
Email mnvuonvung-bd @hanoiedu.vn
Điện thoại Văn phòng
Fax
Hiệu trưởng Nguyễn Bích Hảo
Điện thoại cơ quan 0438230330
 

 In trang này   Các tin khác cùng hạng mục    Thông báo tin xấu
Gửi thông tin phản hồi
Số điện thoại: *
Email: *
Nội dung: *
Nhập mã số bảo vệ: 777661
0969901365 - 14:53:04 PM 23.03.2017
Sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý
Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng chuyên cung cấp sữa tươi thanh trùng.Với ưu thế địa bà xã Phù Đổng là một vựa chăn nuôi bò sữa lớn của miền bắc chúng tôi cam kết nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên 100% sữa bò nguyên chất. Thay vì cho bé ăn chữa bột, các mẹ hãy thử chuyển sang cho bé ăn sữa tươi bổ dưỡng và hơn hết nó hoàn toàn tự nhiên không chứa các chất hóa học các mẹ có thể cho bé uống ngay mà k cần qua nhiều thao tác.
hãy hiên hệ với chúng tôi qua sđt 0969901365 (Ms.Nga)
0975 593 266 - 19:14:21 PM 22.10.2016
Em chào anh/ chị!
Dưới đây em xin gửi tới anh /chị chương trình hỗ trợ vay vốn của ngân hàng Maritimebank bên em anh/ chị tham khảo.

Ngân Hàng Maritimebank hỗ trợ:

Vay tín chấp qua lương không cần tài sản đảm bảo:
- Hạn mức vay tới 24 lần lương. Tối đa 500 triệu
- Thời gian vay tới 60 tháng
- Phương thức trả nợ: Số tiền trả hàng tháng bằng nhau, trong đó lãi theo dư nợ giảm dần
- Lãi suất ưu đãi từ 0.7%, thời gian phê duyệt nhanh
--------------------------------------
► Vay thế chấp tài sản:
- Vay mua nhà đất, xây sửa nhà
- Vay mua ô tô mới /cũ
- Vay mở rộng kinh doanh, tiêu dùng cá nhân ...
- Hỗ trợ vay tới 80% giá trị tài sản
--------------------------------------
► Thẻ tín dụng (Visa):
- Chi tiêu trước trả tiền sau, miễn lãi lên đến 45 ngày
- Hạn mức thẻ lên đến 1 tỷ đồng
- Hoàn tiền 2 - 5% khi mua sắm tại siêu thị
- Chức năng rút tiền mặt, thanh toán online
--------------------------------------
► Đối tượng áp dụng chung:
- Khách hàng đi làm các công ty tư nhân hưởng lương từ 2.000.000 VNĐ
- Khách hàng tự doanh...
- Khách hàng làm việc tại cơ quan nhà nước...
--------------------------------------
► Thủ tục:
- CMND/Hộ khẩu/KT3
- HĐLĐ/Quyết định công tác
- Sao kê lương/Bảng lương 3 tháng
--------------------------------------
Anh/ chị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ cho em theo số : 0975 593 266:

Em xin chân thành cảm ơn!
0976689580 - 19:34:56 PM 31.08.2016
cho e xin gửi tới quý thầy co lời chúc sức khỏe chân thành nhất . Xưởng bên e chuyên cung cấp tượng thạch cao trắng mịn , tranh cát, tranh 3D , mầu , bút , khay . Có một số trường đã đua sản phẩm này vào ngành học , tạo không gian vừa học vùa chơi cho các bé , xưởng bên e làm hoàn toàn bằng bột thái len chất tượng luôn tốt nhất . Nếu quý thầy co , quý trương có nhu cầu liên hệ ben e để đuốc giá tốt nhất . 0976689580 xin chân thành cảm ơn .
0968 948 918 - 21:08:31 PM 18.05.2016
Dear anh/chị!
Được biết anh chị đang làm trong ngành mầm non tại Hà Nội, em là Phương bên shop Pipi house - chuyên decal dán tường trang trí tường cho trường mầm non, phòng em bé...
Bên em có rất nhiều mẫu decal đẹp và ngộ nghĩnh rất thích hợp để trang trí phòng học lớp mầm non tạo nên không gian thật vui tươi cho bé. Và sắp tới cũng là 1/6, nếu quý trường có nhu cầu trang trí thêm phòng học hay tặng quà cho các bé, có thể lựa chọn những mẫu decal đẹp mắt của bên em.
Chi tiết các mẫu, anh chị vui lòng xem tại FB của shop tại https://www.facebook.com/pipihouse.vn/ và liên hệ theo số 0968 948 918

Cảm ơn anh chị và hi vọng được hợp tác!
Phí Vinh Chung - 23:18:39 PM 14.09.2015
Kính gửi: - BGH Trường

Thay mặt CÔNG TY CP SX DV TM Chung Và Các Bạn xin kính gửi đến Quý trường lời chúc sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc.
Công ty chúng tôi có dịch vụ:
MUA - BÁN - SỬA CHỮA - THANH LÝ CÁC LOẠI ĐỒ CHƠI TRANG THIẾT BỊ CỦA TRƯỜNG MẦM NON. VẼ TRANH TƯỜNG
QUÝ TRƯỜNG CẦN SỬA CHỮA GIA CỐ, SƠN LẠI MÀU CÁC LOẠI ĐỒ CHƠI ĐÃ CŨ , GẪY HỎNG NHƯ CẦU TRUƯỢT, ĐU QUAY, THÚ NHÚN… CHÚNG TÔI CÓ THỂ PHỤC CHẾ TRÊN MỌI CHẤT LIỆU, SẮT HOẶC NHỰA… HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI.
QUÝ TRƯỜNG CẦN MUA – BÁN – THANH LÝ CÁC LOẠI ĐỒ CHƠI CŨ MỚI HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI

Thông tin tư vấn Quý Trường vui lòng gọi số: 0938 76 0686
hoặc email: Chungvacacban@gmail.com– Hotline: 094 2126 888
Quý trường có thể truy cập
vào website:http://chungvacacban.mov.mn/
Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình, Công ty chúng tôi sẽ mang đến cho quý trường những sản phẩm đẹp thẩm mỹ và sự hài long tuyệt đối.
CÔNG TY CP SX DV TM Chung Và Các Bạn rất mong nhận được sự hợp tác, ủng hộ từ Quý trường. Xin gửi đến Quý Trường và các cháu lời chúc tốt đẹp nhất.
Rất mong được hợp tác
Trân trọng kính chào!
0962.576.972 - 18:10:53 PM 27.05.2015
TRUNG TÂM CUNG ỨNG GIẢI PHÁP CNTT VMNET
Địa chỉ: Số 1A, Tổ 51, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0962.576.972
E-mail: contact@vmnet.vn
Website: http://www.vmnet.vn


THƯ NGỎ
Kính gửi:

VMNET xin kính gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, thành đạt đến Quý khách hàng.
VMNET là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung ứng các giải pháp Công nghệ thông tin
Lê Thu Huyền - 11:26:31 AM 07.05.2015
Kính gửi Quý Nhà trường, quý thầy cô và các bậc phụ huynh !

Công ty TNHH Gencode Minh Tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tập trung vào lĩnh vực sinh trắc dấu vân tay và mong muốn đưa ngành sinh trắc vân tay tiếp cận với đông đảo học sinh và phụ huynh. Thông qua phương pháp này, đội ngũ chuyên viên phân tích và tư vấn định hướng cho con trẻ có thể học tập và phát triển dựa trên sở trường giúp tiết kiệm chi phí đạo tạo cũng như thời gian.

Là Bố, Mẹ, có ai không mong muốn con mình được PHÁT TRIỂN một cách TOÀN
DIỆN ,phát huy hết TẤT CẢ CÁC TỐ CHẤT và dễ dàng THÀNH CÔNG trong tương lai !

Với khả năng phân tích toàn diện, các kết quả từ vân tay sẽ giúp bạn xác định gần như toàn bộ về não bộ cũng như xu hướng phát triển của con. Từ đó, bạn hoàn toàn có thể tìm ra phương pháp giao tiếp, giáo dục và nuôi dạy con một cách tốt nhất, giúp bé định hướng tương lai, phát triển theo đúng tiềm năng, tố chất của chính mình - khả năng mà bé dễ dàng thành công nhất !!!

Cơ hội khám phá tính cách của bạn và con HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ nhé. Các bạn sẽ biết được tính cách , ưu và nhược điểm của con nhờ dịch vụ FREE này.

Nhanh tay đăng ký tham gia tại : http://goo.gl/forms/uBDitrnGnT

HOTLINE :0986025685
Huyen Le (Ms)

CÔNG TY TNHH GENCODE MINH TÂM
Giải Mã Nhân tài - Khám Phá Tiềm Năng
Phân Tích Tính Cách - Tư Vấn Giáo Dục - Định Hướng Nghề Nghiệp
Đ/C: Số 125 Yên Hoa – P. Yên Phụ - Q. Tây Hồ - Hà Nội
P: 0986025685
Skype: huyen.le215
E: lehuyen.hn89@gmail.com
Website: http://giaimanhantai.com or https://www.facebook.com/giaimanhantaiMT
0972823314 - 11:22:50 AM 16.06.2014
THƯ NGỎ
Kính Gửi: Quý Trường

Từ lâu nay, Siêu Hà được biết đến như một công ty luôn đầu tư và phát triển các sản phẩm cao cấp và hiện đại sử dụng cho các công trình xây dựng. Điển hình trong số đó, sản phẩm cổng cửa tự động của công ty đã góp phần nâng cao giá trị sử dụng cho công trình cũng như sự tiện nghi cho các chủ đầu tư.
Tiêu chí ấy luôn là phương châm hoạt động nhằm mang lại các giá trị cho xã hội và cộng đồng nhằm tạo dựng sự ổn định nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên của công ty.
Trong quá trình phát triển của mình, Siêu Hà luôn đổi mới bằng những phát kiến những sản phẩm mới, tiện nghi hơn. Qua việc quan sát các sản phẩm mành che nắng bằng tre, nhựa... Siêu Hà nhận thấy những nhu cầu cần thiết cho mọi công trình . Do đó, một sản phẩm tốt hơn, tiện nghi hơn, mỹ thuật hơn đã được Siêu Hà thiết kế và đưa vào sản xuất. Đó là Mành Mát – Mành che nắng thế hệ mới. Bằng sản phẩm này, Siêu Hà đã nâng cao nhận thức trong cán bộ công nhân viên về cả mục tiêu sản xuất kinh doanh lâu dài, kết hợp với ý thức bảo vệ môi trường. Kể từ khi mở rộng sản phẩm Mành Mát, sau nhiều năm sử dụng, Mành Mát đã nhận được sự hưởng ứng của các khách hàng, trong ®ã cã nhiÒu c«ng trình công sở, trường học, trường mầm non trên địa bàn Hà Nội , Hải phòng và một số tỉnh khác mà cty Siêu hà đã lắp đặt , việc vừa đảm bảo che nắng cho công trình nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ công trình, vừa mang lại một bộ mặt mới cho các công trình xây dựng để đẹp hơn, an toàn hơn, tiết kiệm điện hơn. Qua các tính năng: Tự động cuốn, chịu gió, an toàn, Mành Mát là sự lựa chọn tốt nhất có thể cho các yêu cầu che nắng của mọi công trình hiện nay.
Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ của khách hàng cả nước, cùng chúng tôi góp phần bảo vệ môi trường bằng việc sử dụng Mành Mát. Vừa tiện nghi, nâng cao tính mỹ thuật cho công trình, vừa tiết kiệm nguồn năng lượng điện, bảo vệ cửa gỗ... nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống.

Cty Siêu Hà trân trọng cảm ơn quý khách hàng
Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên. Cty TNHH xây dựng
0978062920 - 18:20:33 PM 30.04.2014
Hiện này, đang có dịch sởi các trường không thể cho các con đi hoạt động ngoại khóa được .Em muốn hỏi trường mình có nhu cầu giống 1 số trường khác mua tượng Bát Tràng về cho các con tô tại trường thay vì tổ chức cho các con đi chơi dã ngoại ko ạ...Nhà em làm, bán tượng thạch cao nếu trg có nhu cầu xin liên hệ em ạ....Xin lỗi vì đã làm phiền anh/chị ạ.( Giá 3.5k.5k.6k_10k) thui a.

hà họa sĩ - 17:09:18 PM 01.10.2013
Kính gửi BQL các trường! bên cty chúng tôi đang có chương trình giảm giá cho vẽ tranh tường. Chất lượng đảm bảo mỹ thuật, giá rẻ nhất thị trường!
Giá chỉ từ 150-250k/m2, có hóa đơn tài chính.
Lh: Hà họa sĩ: 0123.789.9009 - 0972.009.772
Xin cảm ơn!
01649584861/0943088699 - 14:40:12 PM 28.09.2013
Kính gửi quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý phụ huynh.Lời đầu tiên, thay mặt ban giám đốc công ty CPCN NAM PHÚ THÁI xin hân hạnh gửi đến toàn thể ban lãnh đạo các trường mầm non,quý phụ huynh học sinh lời chúc sức khỏe và thành công.Với mong muốn mang công nghệ tới gần với mọi nhà giúp cho cuộc sống cũng như công việc của quý vị đạt hiệu quả tối đa.Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp camera,thiết bị báo động chống trộm,chuông cửa màn hình....Chúng tôi luôn đem lại cho quý khách hàng với sự phục vụ tận tình-gía sản phẩm phải chăng-chất lượng sản phẩm tốt nhất-chăm sóc khách hàng chu đáo-có mặt trong 24h sau yêu cầu của khách hàng.Tói với chúng tôi để nhận được sự chăm sóc chu đáo nhất.- Phân phối chuông cửa có hình, thiết bị điện thông minh.
- Lắp đặt và cung cấp kho lạnh, máy đá viên, điều hòa không khí.
- Phân phối camera giám sát, hệ thống báo cháy, báo động chống trộm.

KDPP: Trần Quang
Mobile: 01649584861/0943088699
Tel: 04 3550 1314 Ext 100. Fax: 04 355 1307
Email:quangtv@namphuthai.vn

CTY CP CÔNG NGHỆ NAM PHÚ THÁI
Add: 53-Nguyễn Ngọc Vũ-Trung Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội
Add: 137B-Phạm Như Xương-Liên Triểu-Đà Nẵng
Web: http://namphuthai.vn
http://chuongcuacohinh.info
http://baodongchongtrom.org
http://congnghegiamsat.vn
0977980113 - 11:05:56 AM 14.09.2013
Bên mình chuyên cung cấp những sản phẩm độc quyền sách với nội dung phù hợp giá cả cạnh tranh.Đặc biệt bên mình còn là DNTN độc quyền với Disney nên nội dung và hình ảnh rất phù hợp với các em thiếu nhi. Các bạn có thể ghé qua website để có thể lựa chọn và tham khảo cho mình những sản phẩm phù hợp nhất nhé http://www.tanvietbooks.com.vn/?page=chi-tiet-san-pham
01263191796 - 09:22:37 AM 07.09.2013
Kính gửi các thầy cô giáo các trường MN địa bàn quận Ba Đình
Nhân dịp trung thu sắp tới , Cty Bách Nghệ Thành có tổ chức chương trinh trung thu cho các cháu thiếun nhi. sau đây là nội dung chi tiết.

Trung Thu 2013 Có gì đặc biêt??? :))
 Các chương trình biểu diễn:
-   Văn nghệ thiếu nhi.
-   Xiếc thú : “ XIẾC TRĂN,XIẾC KHỈ, XIẾC CHÓ, XIẾC GẤU”
-   Biểu diễn nghệ thuật,ảo thuật: “ CÁC TRÒ ẢO THUẬT KĨ SẢO ĐẶC SẮC”
-   Các chú hề vui nhộn
-   CÁC TIẾT MỤC CA NHẠC THIẾU NHI VỚI CÁC BÀI HÁT GẮN LIỀN VỚI TRẺ THƠ
-   CÁC TIẾT  MỤC MÚA
-   CÁC TIẾT MỤC KHIÊU VŨ THỂ THAO ( DO CÁC NGHỆ SĨ ĐẾN TỪ CÂU LẠC BÔ HỌA MI TRÌNH DIỄN)
*CÁC TIẾT MỤC HÀI KỊCH ĐẶC SẮC VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA NGHỆ SĨ HÀI NỔI TIẾNG : XUÂN BẮC, TỰ LONG, BIBO MINH VƯỢNG, PHÙ THỦY VÂN DUNG, ÔNG BỤT QUANG THẮNG MŨI TO, HIỆP GÀ, CHIẾN THẮNG , CÔNG VƯỢNG,…
- Múa lân ,trống hội
Các chương trình hội trại, gian hàng, triển lãm ,chuyên đề
Cung  cấp ,cho thuê  các thiết  bị phục vụ tổ chức sự kiện (Âm thanh, ánh sáng, …)
Sự tương tác của MC ,diễn viên và khan giả trong các trò chơi:
Giải mã bí ẩn :Đội chơi sử dụng tư duy của mình và tập thể để giải phá các mật bí ẩn vê động đất.
Di  tản nạn nhân: Chung taygiúpđỡngườigặpkhókhăntrongthảmhọa
Chiếctúithầnkỳ: Độichơivượt qua thửtháchđểtìmlạichiếctúithầnkỳbịthấtlạc
Rútnhầmbảobối: Tròchơirấthàihướcvàtrong sang nhưtâmhồntrẻem
Bức họa hợp tác :Mỗi cá nhân của đội chơi có một bảo bối riêng , chung sức các bảo bối sẽ tạo nên điều kỳ diệu.
Tất cả sẽ được tổ chức bởi Cty TNHH Văn Hóa Nghệ Thuật Truyền Thông bách Nghệ Thuật
Hãy lien hệ với chúng tôi để được tư vấn tôt nhất về nhu cầu ,kịch bản và các giải pháp cũng như chi phí chương trình
            Vớiphươngchâm :“ sự hài lòng  của khách hàng chính là lợi nhuận của công ty chúng tôi” , Công ty Bách Nghệ Thành cam kết sẽ đem đén những kế hoạch vui chơi thoải mái và bổ ích nhất. Đó là những giải pháp thong minh mà chúng tôi sẽ đem lại cho các bévà các bậc phụ huynh .
                Hãyliênhệvớichúngtôitheođịachỉ:
CÔNG TY TNHH VănHóaNghệThuậtTruyềnThông BÁCH NGHỆ THÀNH
Địachỉ :Sốnhà 62,  40, VõThịSáu,HaiBàTrưng,HN
MrTiến : 0974 809 908
Email :bachnghethanh@gmail.com
Website :www.bachnghethanh.com
0936.435.086 - 10:00:48 AM 03.07.2013
Công ty TNHH Giải Pháp công nghệ Thông Minh VISION là đơn vị cung cấp giải pháp và thiết bị hệ thống quản lý tòa nhà thông minh ( Smarthome ) giải pháp camera an ninh, thiết bị phòng cháy báo cháy, và thi công hệ thống mạng hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi hiện là đối tác chiến lược của các hãng thiết bị điều khiển công nghiệp danh tiếng trên thế giới như: HP, NEC ,FPT , MICROSOFT, IPM , TAIWAN .v.v.. với chất lượng đã được kiểm chứng tại các công trình trọng điểm của quốc gia như: Văn phòng quốc hội, Tổng thanh tra Chính Phủ, Tổng kiểm toán nhà nước.

Ðầu năm 2013 công ty TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH VISION chính thức áp dụng qui trình quản lý chất lượng ISO 9000 - 2001. Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng của từng sản phẩm được phân phối bởi công ty vision.

Với phương châm hoạt động vì quyền lợi khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng, bảo hành, bảo trì hàng tháng một cách tốt nhất .

Với đội ngũ kỹ thuật chuyên, dày dặn kinh nghiệm với các công trình tầm cỡ quốc gia. Chúng tôi sẽ mang tới chất lượng tốt nhất cho công trình của bạn.
Website: gpcongnghethongminh.com
Gmail: vuhuyduy@gmail.com
ĐT: 0936435086
0987544368 - 15:11:41 PM 10.05.2013
THÂN KÍNH GỬI CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GOSECO

TƯ VẤN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LỌC NƯỚC NANO , RO (đem tới nguồn nước uống đảm bảo và an toàn , tiết kiệm chi phí lâu dài)

-Để tiết kiệm chi phí và bảo đảm àn toàn vệ sinh nguồn nước Cty Cổ phần Goseco xin giới thiệu đến quý nhà trường sản phẩm máy lọc nước Nano , RO . Chất lượng được bảo đảm và chế độ bảo trì bảo hành định kỳ theo đúng qui định của cty chúng tôi .
Hiện nay trên thị trường rất nhiều các hãng máy lọc nước thật giả lẫn lộn khiến khách hàng rất khó để phân biệt .
Chúng tôi xin cam đoan sẽ gửi tới quí khách hàng sản phẩm hàng đầu và giá cả cạnh tranh ! Miễn phí lắp đặt và nhanh chóng
Thay thế cho nước đóng bình hiệu quả về mặt kinh tế và an toàn nước uống
Mọi chi tiết xin LH : 0987544368
ĐC: Công ty cổ phần Goseco
Số 147 Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội
Nguyễn Thị Dung 0978295385 - 07:42:30 AM 30.08.2012THÔNG BÁO GIÁ


Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty TNHH Trần Long xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý công ty.
Công ty chúng tôi xin thông báo giá sản phẩm “Nước uống tinh khiết Sao Việt” mà Quý công ty dự kiến đặt hàng như sau:

STT Tên sản phẩm Đơn giá
(đồng)
01 Nước uống đóng bình (bình 5GL) 25.000

- Giá trên là giá đã bao gồm 10% thuế GTGT.
- Thông báo trên có hiệu lực từ ngày 01/04/2012 đến khi có thông báo giá mới thay thế.
Với mục tiêu luôn mang lại giá trị và chất lượng tăng thêm cho khách hàng. Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng các chính sách và chăm sóc dịch vụ như sau:
- Có chế độ dùng thử sản phẩm.
- Cho mượn cây nước nóng lạnh sau khi ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với số lượng nhất định.
Công ty TNHH Trần Long rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác lâu dài của Quý công ty trong việc áp dụng thông báo này.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT. CÔNG TY TNHH TRẦN LONG
Nguyễn Tiến Anh - 10:09:11 AM 13.08.2012
Chuyên lắp Camera quan sát và các thiết bị an ninh

Công ty TNHH Đầu Tư và TMDV Hiếu Đức xin kính chào Quý Khách!

Lắp đặt Camera an ninh đã trở nên hết sức thông dụng ở các Công Ty, Nhà Hàng, Café, Karaoke, Bar, Shop, Siêu Thị... Hiếu Đức luôn đưa ra Camera giá rẻ hơn các loại có mặt trên thị trường. Khách hàng có thể quản lý, giám sát con người, tài sản, công việc…từ xa thông qua hệ thống camera, giúp Khách hàng giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí.
http://www.hieuduc.vn

DỊCH VỤ CAMERA (Hotline: 0972364501)
1. Lắp đặt camera quan sát
Lắp đặt Camera quan sát đảm bảo về chất lượng nếu được thiết kế khoa học sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí, phát huy cao nhất về hiệu quả tính năng sử dụng.
Dịch vụ thiết kế - lắp đặt camera quan sát của chúng tôi làm được điều đó:
- Nếu bạn có nhu cầu chúng tôi sẽ cử 1 đội ngũ chuyên viên kỹ thuật xuống tận nơi để khảo sát, đo đạc trước khi thiết kế hệ thống.
- Thiết kế, lắp đặt camera quan sát theo yêu cầu, kỹ thuật của chính hãng.
- Thi công, lắp đặt nhanh chóng kể cả trong điều kiện khó khăn.

2. Sửa chữa - bảo trì camera quan sát
Một hệ thống camera quan sát hoàn hảo vẫn không có lý do gì đảm bảo nó hoàn thiện mãi với thời gian. Bạn làm gì để khắc phục sự cố khi không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này?
Với tiêu chí cam kết ban đầu khi cung cấp camera quan sát, dịch vụ sửa chữa - bảo trì camera quan sát của chúng tôi sẽ giúp bạn:
- Một đội ngũ chuyên viên kỹ thuật có trình độ cao, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế, luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng ứng trực bất kỳ khi máy khách hàng có trục trặc.
- Chuyên viên sẽ kiểm tra từng chi tiết và báo cáo cụ thể cho khách hàng yên tâm trước khi sửa chữa.
- Nếu cần thiết chúng tôi sẽ cung cấp những vật tư và linh kiện mới với giá ưu đãi.

3. Tìm đại lý Phân phối camera Vantech giá rẻ
- Camera đa dạng về mẫu mã, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng, đúng chất lượng và luôn để Camera giá rẻ hơn các nơi khác.
- Đặc biệt chúng tôi có 1 đội ngũ chuyên viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tận tình, sẵn sàng và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm đem lại những dịch vụ tốt nhất.
- Chế độ bảo hành, bảo dưỡng đúng quy định.
- Chế độ khuyến mãi với nhiều ưu đãi tùy loại mặt hàng.
- Chúng tôi luôn tâm niệm lấy đạo đức kinh doanh, uy tín làm trọng, sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp để không ngừng hoàn thiện, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
0902.386.333 - 10:16:41 AM 22.06.2012
Kính gửi Quý ban giám hiệu nhà trường!
Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Á Đông
- Văn phòng giao dịch: Phòng D4-01, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và đầu tư, đường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 3767 9359 Fax: (84-4) 3767 9359
- Website: http://www.adongvn.vn Email: info@adongvn.vn
Lĩnh vực hoạt động
• Sản xuất và cung cấp các sản phẩm phần mềm ngành bưu chính viễn thông và cung cấp giải pháp công nghệ;
• Tư vấn, lắp đặt hệ thống thiết bị tổng đài, thiết bị viễn thông, tin học, hệ thống vô tuyến điện thông tin liên lạc, các công trình bưu chính viễn thông;
• Tư vấn lập và quản lý các dự án đầu tư các công trình công nghệ thông tin, công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông;
• Sản xuất, mua bán máy móc vật tư ngành điện, điện tử, điện lạnh,trang thiết bị bưu chính viễn thông;
• Mua bán các thiết bị tổng đài, thiết bị truyền dẫn, thiết bị truy cập tin học, cáp quang, cáp đồng, thiết bị ngoại vi, thiết bị truyền dẫn số liệu, thiết bị đầu cuối;
• Dịch vụ cho thuê thiết bị phục vụ ngành bưu chính viễn thông, cổng thông tin, liên lạc trực tuyến;
• Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tin học, bưu chính viễn thông;
• Đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tin học, điện, điện tử;
• Cung cấp dịch vụ outsourcing cho Contact Center (cung cấp cả nhân lực, công nghệ, đường truyền, hệ thống,...và vận hành Contact Center) và cung cấp giải pháp công nghệ, cung cấp nhân lực cho contact center.
Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông cho ngành giáo dục Hàng đầu Việt Nam, Á Đông luôn coi sự sáng tạo và tiên phong là những kim chỉ nam hành động. Đó không chỉ là sự tiên phong về mặt công nghệ mà còn là sự sáng tạo trong triết lý kinh doanh, thấu hiểu và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Á Đông luôn lắng nghe mỗi nhu cầu của từng khách hàng và cố gắng tận tâm để đáp ứng nhu cầu đó một cách tốt nhất. Vì vậy, Á Đông luôn nỗ lực ở mức cao nhất “Vì sự thành công của từng khách hàng’. Đối với chúng tôi, Sự thành công và tín nhiệm của mỗi khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững.
Á Đông trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của Á Đông và cam kết sẽ nỗ lực, sáng tạo hơn nữa, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và phong cách phục vụ để đáp ứng lại sự tin cậy và trông đợi mà Quý khách hàng đã dành cho chúng tôi.
Xin trân trọng cám ơn!
Liên Hệ: Hoàng Văn Chung SĐT:0902.386.333
0912.13.43.43 - 11:18:10 AM 23.04.2012
Kính gửi Quý ban giám hiệu nhà trường!
Công ty thương mại và dịch vụ TADgroup
Chúng tôi đang hỗ trợ các trường triển khai đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục” Cụ thể gồm: xây dựng một công thông tin mầm non trên đó được tích hợp các ứng dụng như: Camera giám sát, sổ liên lạc điện tử, phần mềm quản lý, elearning... Mô hình của đề án này đã được giải nhì trong cuộc thi “ Ngày hội CNTT” do sở giáo dục Hà Nội tổ chức. Hiện được áp dụng rất thành công cho các trường trên địa bàn HN.
Mong được hợp tác với Quý nhà trường
liên hệ: Tạ Tuấn Hùng sđt: 0912.13.43.43 hoặc 012.579. 88999
Mail: hung.ta@tadgroup.vn
add: Công ty thương mại và dịch vụ TAD group tòa nhà TAD số 255 Hoàng Văn Thái - Thanh xuân
01673880888 - 15:36:15 PM 09.04.2012
dịch vụ múa lân sư rồng ...với giá rẻ nhất
web http://mualansurong.com/
01673880888/ - 15:33:42 PM 09.04.2012
đoàn lân sư rồng hỏa long nhận múa lân phục phục ác bé thiếu nhi nhân ngày 1-6, trung thu.các lễ khác...cho thuê âm thanh ánh sáng ,dịch vụ tổ chức sự kiện ...tất cả các dịch vụ đó chúng tôi cung cấp với giá rẻ nhất .
0902044185 - 14:02:54 PM 21.03.2012
kính gửi các thầy cô và các bậc phụ huynh kính mên!
Những nghiên cứu gần đây khẳng định giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi được ví như thời kỳ vàng của sự phát triển não bộ, chiếm vị trí hết sức quan trọng so với giai đoạn phát triển sau 6 tuổi của trẻ em. Biết cách ươm mầm những tố chất trong những năm đầu đời của trẻ sẽ giúp trẻ bộc lộ những khả năng tiềm ẩn ngay từ khi còn nhỏ.
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng: “Việc làm đầu tiên của các gia đình là sớm phát hiện, nâng đỡ những ý thích, những say mê, những hoài bão của mỗi đứa trẻ. Có thể có ý thích, say mê không phù hợp với mong muốn của cha mẹ hoặc có những đam mê vượt quá những ngưỡng cho phép thì cha mẹ cũng phải biết cách ứng xử. Đừng sớm bóp chết, thổi tắt đam mê của trẻ khi chúng thể hiện hết năng lực cố gắng của mình.”
Theo TS.Lâm, gia đình phải luôn biết quan tâm, tìm hiểu xem trẻ có những năng lực, sở trường gì, cá tính của chúng ra sao, thiên hướng phát triển của chúng sẽ là người như thế nào để từ đó giúp trẻ định hướng được con đường sẽ đi trong tương lai một cách rõ ràng
Dự trên những yêu cầu và nhu cầu đó, Minh Châu xin cung cấp cho khách hàng gói dịch vụ Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho trẻ nhỏ qua lấy lá số tử vi.
- Tư vấn định hướng nghề nghiệp, phát hiện năng khiếu của bé Tư vấn định hướng năng khiếu- nghề nghiệp cho trẻ nhỏ độ tuổi mẫu giáo, trường học (sản phẩm cho trường học) qua thông tin cá nhân của trẻ để định hướng nghề nghiệp và đào tạo nhân tài từ nhỏ để phát triển những tố chất bẩm sinh, phát huy được hiệu quả năng khiếu tiềm năng của bé;
- Tư vấn cách bố trí phòng cho bé dựa trên khoa học phong thủy;
- Tư vấn về bài trí phòng cho bé dựa theo sở thích nhằm kích thích thị giác và trí tưởng tượng cho bé
Rất mong với những chuyên gia hàng đầu về tư vấn, chúng tôi sẽ giúp các bậc phụ huynh có những định hướng tốt nhất cho các bé!
mọi chi tiết xin liên hệ: CTTNHH Tư vấn và thương mại Minh Châu. ĐT: 0436285984, web: minhchauco.com.vn
0977.941.181 - 09:39:07 AM 18.02.2012
thua quy khach hang. cty chung toi chuyen cung cap cac mat hang ca Basa, ca Thu ,cac loai cha, nem ,ca fille,cac quy khach hang co nhu cau xin vui long lien he ngay. cam on quy khach hang da quan tam.
0918 205 123 - 08:32:34 AM 08.02.2012
kính chào quý khách.
chúng tôi chuyên cung cấp các loại gạo ngon chuẩn ,giá rẻ cho các trường mầm non trên địa bàn hà nội.,kính mong được cộng tac với quý khách .xin cảm ơn .
bảng giá .bắc hương hải hậu:15.5 tám hải hậu:16.2 tạp dao 11.8 xi dẻo loại 12.9 loai 13.8
0903 445 619 - 22:32:06 PM 17.04.2011
Kính gửi quý ban giám hiệu nhà trường
Công ty TNHH OZONE HỢP NHẤT
Chuyên sản xuất máy ozone khử độc rau quả thực phẩm chuyên dùng trong các trường mầm non, phòng chống ngộ độc thực phẩm, ngăn ngừa dịch bệnh, mong được cộng tác với quý ban nhà trường
Liên hệ:Công ty TNHH OZONE HỢP NHẤT
VPGD: 9B, ngõ 11 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà nội
Hotline: 0903445619
Website: www.ozonhopnhat.com
Email:ozonehopnhat@gmail.com
  Đăng nhập hệ thống
  Email:
  Mật khẩu:
  Đăng ký thành viên
  Quên mật khẩu?
  Hướng dẫn
Allbum sản phẩm
Sản phẩm đăng cùng SHOP
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Xem toàm bộ


Email: trung25th@gmail.com
Văn phòng: Số 1B ngõ 149A, Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: 04.2213 0995 - Hotline: 0915.662 888 / 0934.185 185